MANAGEMENT SECURITATE

Managementul Securității acoperă întreaga gamă de servicii referitoare la securitatea fizică, servicii are pot fi customizate în acord cu cerințele clientului.
Include atat elaborarea documentatiei generale obligatorii (analize de risc, planuri de paza, proiecte tehnice, etc), in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, cat si cea impusa de caracterul operațional al Clientului, din care se dezvolta politicile și procedurile specifice.
Conformitatea permanentă la cerințele legale și un nivel de risc cât mai scăzut, sunt asigurate prin: asigurarea condițiilor minimale pe zone funcționale și categorii de obiective, măsuri specifice în caz de incident de securitate sau modificări structural – funcționale, evaluări și actualizări periodice ale documentației de specialitate, realizarea instrumentelor de măsurare KPI si monitorizarea securității pe baza acestora, stabilirea ariei de responsabilitate, evidențierea profilului personalului de securitate și corelarea acestuia cu performanța și specificul postului ocupat, instruirea personalului, derularea activităților specifice, generarea măsurilor și recomandărilor, monitorizarea și raportarea rezultatelor, Interfața cu autoritățile.
Managementul Securitatii se extinde pana la nivelul personalului Clientului, dar si a eventualilor prestatori de servicii de securitate, inclusiv cu obtinerea avizelor necesare.
Dispunem de personal calificat pentru acoperirea unui spectru cat mai larg al activitatilor de management precum: managementul bugetelor, managementul proiectelor, managementul furnizorilor, managementul incidentelor, servicii speciale, etc.
Avantajele externalizarii Managementului Securitatii se regasesc in: know how, servicii end-to-end, calitatea serviciilor, independența, acoperire, raport cost/beneficiu, experiența, flexibilitate, beneficii financiare, etc.