SISTEME ANTIEFRACTIE

Actele normative prin care se reglementeaza activitatile de instalare si mentenanta sisteme tehnice de securitate, in Romania, sunt : Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Premium Security presteaza in baza contractelor incheiate cu Clientii servicii de proiectare, instalare, punere in functiune si mentenanta sisteme electronice de securitate (sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma, sisteme de pontaj si control al accesului, etc).
Sistemele de alarmă sunt complet configurabile şi rezolvă nevoile de securitate ale Clientului.
Acest serviciu are o adresabilitate mare, de la locuinţe personale până la clădiri de birouri, spatii de retail, hale industriale etc . Sisteme de alarmă se pot instala în orice tip de locaţie şi se pot fi mutate la cererea Clientului (in cazul in care locatia este inchiriata, echipamentul poate fi mutat in alta locatie). Sistemele de alarmă de ultimă generaţie pot acoperi nevoi diverse şi specifice. Persoanele care au animale de companie pot instala echipamente care să nu se declanşeze la trecerea acestora.